Πέρα από την κατασκευή των δικών μας μελετών, αναλαμβάνουμε το construction management και την κατασκευή σε έργα μελετών άλλων γραφείων ή εταιρειών.

Ειδικότητά μας είναι η τεχνική επίλυση και κοστολόγηση των δύσκολων κατασκευαστικών λεπτομερειών  και ακόλουθα η συνολική σχεδίαση των μελετών εφαρμογής τους και η οργάνωση και εκτέλεση της κατασκευής τους.

Σε πολλά έργα αναλαμβάνουμε και την οικονομική διαχείριση (financial management) και την παράδοση του κτιρίου σε χρήση (turn key).

Tα τελευταία έτη σε μόνιμη συνεργασία με την εταιρεία ISV Architects & Associates, ολοκληρώσαμε πολλά έργα τους.

http://www.isv.gr/en/the-team

Ενδεικτικά: