Κατασκευή Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ) για Α’ Μέρος Επανέκθεσης 2004

Για τις ανάγκες της Μουσειακής μελέτης για την Επανέκθεση, στο εσωτερικό του κτιρίου του Μουσείου, μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν οι απαραίτητες συνθέσεις που παρουσιάζουν τις ενότητες της κάθε περιόδου.

Οι κατασκευές αυτές είναι λιτές και ουδέτερες με απόλυτο σεβασμό στο υπάρχον κέλυφος του κτιρίου αλλά και την ιδιαιτερότητα των εκθεμάτων.

Τα υλικά κατασκευής είναι μέταλλα ανεπεξέργαστα ή ανοξείδωτα, κομμάτια μαρμάρου, γυάλινες προθήκες και plexiglass στοιχεία.

Μελέτη εφαρμογής-επίβλεψη Λένα Κατσανίκα Στεφάνου

Βοηθός επίβλεψης κατασκευής Έλενα Μπαϊρακτάρη

Σχεδίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών μελέτης εφαρμογής Α’ μέρους Ιάσων Καβαλλίνης

Χρόνος κατασκευής 2003-2004