Η μέθοδός μας

Η πολυετής εμπειρία και γνώση στο πραγματικό κόστος κατασκευής, μας βοηθά να αναζητούμε και να αξιολογούμε τις ρεαλιστικές εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις, επιλύοντας ποιοτικές λεπτομέρειες κατασκευής με διαφορετικά κόστη, αναζητώντας τη βέλτιστη τεχνικά, οικονομική επιλογή. Έχουμε τη γνώση στην οικονομική διαχείριση των έργων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ταυτόχρονα το επιθυμητό και το οικονομικά ικανοποιητικό. Έχουμε επιμονή και δουλεύουμε τη λεπτομέρεια σε όλα τα επίπεδα. Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες που στελεχώνουν τη βασική ομάδα μας και εκπροσωπούν τις ιδέες μας. Πιστεύουμε στη διεπιστημονικότητα και επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με συναδέλφους μας όλων των ειδικοτήτων που έχουν ίδιους στόχους με εμάς. Επίσης επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες για τεχνίτες, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που να γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο τους και να ανταποκρίνονται σε ότι ζητήσουμε με ακρίβεια, συνέπεια και οικονομία, στο όνομα της ομαδικής δουλειάς. Η ειλικρίνεια, οι ξεκάθαρες συμφωνίες, η συνέπεια λόγων και πράξεων, ο σεβασμός στις επιλογές των πελατών μας, η αμεσότητα, η ταχύτητα και η αποφασιστικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας μας. Δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας, αλλά στοχεύουμε σε νέες.