Ταξίδια

Μας εμπνέουν στα ταξίδια μας οι νέες εικόνες, τα χρώματα, τα αρώματα, οι ήχοι. Αυτά μας βοηθούν να έχουμε ανοικτούς ορίζοντες αντίληψης και πηγές έμπνευσης και δημιουργίας.

Μαθαίνουμε πολλά από τους άλλους πολιτισμούς και τις συνήθειες των λαών. Αυτό μας βοηθά να σκεφτόμαστε σφαιρικά τις ανάγκες των άλλων και να επαναπροσδιορίζουμε τις δικές μας.

Είμαστε δεκτικοί και ευέλικτοι με την διαφορετικότητα των άλλων.

Θαυμάζουμε τα έργα τέχνης των άλλων λαών, εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και την σκέψη μας.

Είμαστε λάτρεις των παραδοσιακών οικισμών της χώρας μας και προσπαθούμε να μελετούμε και να κατανοούμε τις δομές τους από κοντά.