Ασανσέρ σε μονοκατοικία

Αποτελεί τον υπεραναλυτικό σχεδιασμό για την προσθήκη ανελκυστήρα σε υφιστάμενη κατοικία σε λειτουργία. Ο σχεδιασμός περιελάμβανε και την οργάνωση των επάλληλων σταδίων και εργασιών κατασκευής. Ιδιαίτερη σημασία η άψογη εμφάνιση και η πλήρης ενσωμάτωση στο υφιστάμενο ύφος της κατοικίας.