Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες που κατασκευάζουμε είναι κατά κανόνα custom made και τις σχεδιάζουμε για τις ανάγκες και την αισθητική του χώρου που βρίσκονται κάθε φορά. Κάποιες σε χώρους γραφείων , κάποιες ενσωματωμένες σε επενδύσεις και κάποιες άλλες έχουν χαρακτήρα διακοσμητικό ή συμβολικό.