Διαμόρφωση υπαίθριας εισόδου κατοικίας

Σε ελάχιστα διατιθέμενο χώρο, κατασκευή στοιχείων ανάδειξης και φύτευσης με κρυφές τις απαραίτητες μηχανολογικές υποδομές. Μελέτη- Κατασκευή