Κουζίνες

Ο σχεδιασμός των Κουζινών αποτελεί κάθε φορά ολοκληρωμένο και αυτόνομο project για το γραφείο μας. Αντιμετωπίζονται μελετητικά με τον συνδυασμό όλων των επιμέρους στοιχείων τους, όπως : των συσκευών, των επίπλων, τον καθιστικό χώρο -αν υπάρχει-τον φωτισμό, των οπτικών εφέ, των αρμών,των υλικών. Για υλικά κατασκευής επιλέγουμε ξύλα βαφτά ή σε χρωματισμούς ματ ή και γυαλιστερούς. Πάγκους χαλαζιακούς ή μαρμάρινους, Φωτισμούς εμφανείς ή κρυφούς σε οροφές και πάγκους.