Μηχανοστάσια

Γενικά τα μηχανοστάσια των κατοικιών είναι χώροι που χωρίς να τους αναγνωρίζεται, αποτελούν χώρους ιδιαίτερης αισθητικής και χρήζουν μελέτης τόσο για την καλή κατανομή των περιεχομένων τους όσο και την ασφαλή παρακολούθηση τους την περίοδο λειτουργίας τους. Το συγκεκριμένο αποτελεί μηχανοστάσιο εξαιρετικά πλούσιο σε λειτουργίες σε χώρο δυσανάλογα μικρό, με εξαιρετικές απαιτήσεις λειτουργικές. Την αισθητική του την ορίζουν τα δίκτυα των εγκαταστάσεων και η τάξη που επιβλήθηκε για την κατασκευή του.