Περίφραξη και πόρτα

Σύνθεση και κατασκευή περίφραξης σε μονοκατοικία, η οποία αποτελεί το φίλτρο από τον δημόσιο στον ιδιωτικό της χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να έχει ενιαίο ύφος με το κυρίως κτίριο.