Ξενοδοχείο στους Δελφούς 2006-2008

Κωδικός: B-127

Επίβλεψη σε Κτίρια εμβαδού ~4000 m²
  • Μελέτη εφαρμογής
  • Επίβλεψη κατασκευής