Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα

Ανακαίνιση καθιστικού κατοικίας. Interior Design σταθερών , κινητών επίπλων και ειδικών κατασκευών. Μελέτη-Κατασκευή.