Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Πεύκη

Πρόκειται για διαμέρισμα κατασκευής 1980 με  μεγάλες φθορές λόγω παλαιότητας ιδιαίτερα στους χώρους της κουζίνας και των λουτρών. Συνολικό μέγεθος κατοικίας 140,00 τ.μ. Ύφος λιτό, με καθαρές γραμμές. Υλικά πατητή τσιμεντοκονία σε δάπεδα και τοίχους, πορσελάνινα είδη υγιεινής. Αντικείμενο ειδικού σχεδιασμού το τραπέζι φαγητού, η κουζίνα ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου, για το ύφος και το μέγεθος του. Ιδιαιτερότητα των κατασκευών αυτών , είναι οι επιλογές κοινών υλικών από τη εγχώρια αγορά και η συνολική κατασκευή με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος. Μελέτη- Κατασκευή