Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Καστρί

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Καστρί. Σχεδιασμός σταθερού επίπλου τζακιού, ειδικός σχεδιασμός οροφών. Μελέτη- Κατασκευή