Ανακαίνιση μονοκατοικίας στην Κηφισιά

Ανακαίνιση μονοκατοικίας στην Κηφισιά. Ειδικός σχεδιασμός και κατασκευή κουζίνας , λουτρών, σταθερών επίπλων, τζακιών. Επιλεγμένα υλικά μάρμαρα, ξύλα, τεχνογρανίτες, χαλαζιακοί πάγκοι, πλακάκια. Χρώματα γαιώδη. Μελέτη- Κατασκευή.