Ανακατασκευή κατοικίας στο Ψυχικό

Publiced in "best of houses"- ili&ktirio http://www.ili-ktirio.gr/A0AAD15D.el.aspx