Ανακατασκευή κτιρίου γραφείων και κατοικιών στο Χαλάνδρι