Αποτύπωση Κτιρίων στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου 2000-2001

Με στόχο την ενεργοποίηση διαδικασιών για την διάσωση του, πρόκειται για την πρώτη συστηματική μελέτη και καταγραφή των Κτιριακών εγκαταστάσεων του κτήματος. Καταγράφτηκε η κατάσταση διατήρησης τους την χρονική περίοδο 2000-2001 και αποτυπώθηκαν όλα τα κτίρια του κτήματος, με σκοπό την διαμόρφωση συνολικής πρότασης για την σωτηρία τους. Έχει γίνει καταγραφή και ανάλυση της τυπολογίας των κτιρίων, επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των σταθερών και κινητών στοιχείων τους, ενώ αυτά βρίσκονταν σε κατάσταση πριν την κατάρρευση τους. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ως αρχιτεκτονική βάση από την Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς για την προσπάθεια κήρυξης του συνόλου των κτιρίων ως διατηρητέα μνημεία και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την προστασία του συνόλου. Η μελέτη παρουσιάστηκε δημόσια και εκτέθηκε στο κοινό στις εγκαταστάσεις της Ελ. Εταιρείας το 2002 Αντικείμενο αποτύπωση και καταγραφή ιστορικών κτιρίων-μνημείων και εξοπλισμού τους Έτος 2000-2001