Αποτύπωση Μέγαρου στην Ερμούπολη της Σύρου 1997

Αποτύπωση νεοκλασικού μεγάρου.

Με περίτεχνη εσωτερική διακόσμηση σε τοίχους και οροφές.