Γραφεία εταιρίας

Μετασκευή υπάρχοντος διαμερίσματος σε χώρους γραφείων, αίθουσας συναντήσεων και βοηθητικούς χώρους. Ανήκει σε κτίριο γραφείων εταιρίας. Ύφος λιτό,  καθαρές γραμμές, με custom made έπιπλα. Μελέτη-Κατασκευή