Διευθυντικό γραφείο

Μετασκευή υπάρχοντος διαμερίσματος σε προσωπικό γραφείο διευθυντή. Ανήκει σε κτίριο γραφείων εταιρίας. Ύφος λιτό, καθαρές γραμμές σε custom made έπιπλα σταθερά και κινητά. Μελέτη-Κατασκευή