Ινστιτούτο Θαλάσσιων ερευνών – Σούνιο

Αποτελεί ερευνητική μελέτη για την δημιουργία πρότυπης μονάδας για την θαλάσσια έρευνα στην Ελλάδα και την Μεσόγειο. Είναι κτίριο εμβαδού ~3000m² από ξύλινο φερόμενο οργανισμό με ξύλινες επενδύσεις μερικώς θεμελιωμένο στην ξηρά και μερικώς στην θάλασσα. Η μορφή του εμπνέεται από την δομή των αποικιών των μυδιών, με στόχο το κτίριο να είναι πολλαπλώς επεκτάσιμο και διαρκώς ανανεωμένο μορφολογικά σε ένα σταθερό κανόνα. Αποτέλεσε την διπλωματική εργασία του Ιάσονα Καβαλλίνη το ακ. έτος 1995-96, υπό τον επίκ. Καθηγητή Τάσση Παπαϊωάννου, η οποία αξιολογήθηκε με Άριστα 9,85/10.