Κατασκευή ΒΧΜ για την Επανέκθεση 2003-4

Για τις ανάγκες της Μουσειακής μελέτης για την Επανέκθεση, στο εσωτερικό του κτιρίου του Μουσείου, μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν οι απαραίτητες συνθέσεις που παρουσιάζουν τις ενότητες της κάθε περιόδου. Τα υλικά κατασκευής είναι μέταλλα ανεπεξέργαστα ή ανοξείδωτα, κομμάτια μαρμάρου, γυάλινες προθήκες και plexiglass στοιχεία. Μελέτη εφαρμογής-επίβλεψη Λένα Κατσανίκα Στεφάνουv Βοηθός επίβλεψης κατασκευής Έλενα Μπαϊρακτάρη Σχεδίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών μελέτης εφαρμογής Α’ μέρους Ιάσων Καβαλλίνης Χρόνος κατασκευής 2003-2004