Κτιριακό συγκρότημα Αγ. Νικολάου στην λίμνη Βιστωνίδα

Πρόκειται για συμμετοχή στην οριστική μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος της Παντάνασσας στη Λίμνη Βιστωνίδα που εκπονήθηκε από το γρ. Στ.Μαμαλούκου - Α.Καμπόλη