Μονοκατοικία στο Ντράφι

Μονοκατοικία σε ελεύθερο οικόπεδο 2 στρεμμάτων. Μελέτη επεμβάσεων και αισθητικής βελτίωσης υφιστάμενου κτιρίου, σηματοδότησης της κύριας εισόδου της κατοικίας και οργάνωση υπαίθριων χώρων. Ύφος στιβαρό. Υλικά εμφανές σκυρόδεμα, σοβάς, ξύλινες πέργκολες και κλωστά, αδρές μαρμάρινες επιφάνειες στα δάπεδα. Προτεινόμενα χρώματα υλικών οι αποχρώσεις του καφέ στις υπέργειες κατασκευές και οι αποχρώσεις του γκρι στο δάπεδο. Αντικείμενο μελέτης Έτος 2000