Μουσείο Μαρμαροτεχνίας – Τήνος 2002-4

Το Μουσείο εμβαδού ~2000 m² σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να μοιάζει να γεννιέται από τους λιθόκτιστους τοίχους της υπαίθρου του παραδοσιακού οικισμού του Πύργου. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε μέσω αυτών, η ύπαιθρος να αποτελεί το φόντο των εκθεμάτων με επιλεγμένη χρήση  του φυσικού και το τεχνητού φωτός για την ανάδειξή τους. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου είναι το εμφανές σκυρόδεμα, η πέτρα, το μάρμαρο, το μέταλλο και το γυαλί. Προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής : Ιάσων Καβαλλίνης, Νίκος Βενιανάκης Μελετήθηκε το 2002-4. Κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε το 2008, οπότε και εγκαινιάστηκε.